Avtorji pravljic » Ezop

Starogrški basnopisec Ezop velja za začetnika evropske basni. Živel naj bi v 6 stoletju pr. n. št., kot možna kraja njegovega rojstva pa se navajata Frigija v Mali Aziji ali pa grška Trakija.

Domneva se, da je kot suženj živel na otoku Samosu v Joniji, nato pa si je svobodo prislužil s svojo modrostjo, zaradi katere je bil med svojimi gospodarji zelo priljubljen. Ravno zaradi nje domnevajo, da je nekaj časa delal kot svetovalec pri kralju Likungu. Njegove basni so bile zelo enostavne, prepletene s humorjem in prikazovanjem človeških medsebojnih odnosov ter karakterjev. Pri ustvarjanju basni se je zgledoval po indijskih. Domneva se, da basni ni zapisal, ampak da jih je pripovedoval, in sicer ne z namenom, da bi ljudi zabaval, temveč zato, da bi se iz njih kaj naučili, saj je na koncu vsake basni sledil poučni moralni nauk. Njegove basni so nato prepesnili v latinščino. Ena izmed najbolj znanih je basen o zajcu in želvi.

Vir: Wikipedia


Seznam Ezopovih pravljic

Različica strani: |