Avtorji pravljic » Ljudske pravljice

Ljudska pravljica je pravljica, ki se iz roda v rod prenaša z ustnim izročilom, kar pomeni, da tovrstne pravljice nimajo enega določenega avtorja in da se vseskozi spreminjajo.

Za ljudsko pravljico je značilno, da se v njej skrivajo sporočila, ki so povezana s človekovimi izkušnjami in domišljisko obdarjenostjo. Gre za srednje dolgo večinoma izmišljeno zgodbo, kjer kraj in čas nista določena, kjer se pojavljajo pravljični liki in bitja (vile, povodni mož), ki nimajo imen (npr. volk, jež) ali pa so izmišljena (Janko in Metka), kjer prevladujejo pravljična števila (tri, sedem, devet, deset, dvanajst) in kjer je narava vsemogočna. Pravljice se skoraj vedno začenjajo z istimi ali vsaj podobnimi besedami (nekoč, davno, v prastarih časih, ipd.) in tudi konec je večkrat podoben, če že ne enak. V njih do izraza pridejo nasprotja med dobrim in slabim, lepim in grdim ter prijaznim in hudobnim. Pravljice vedno vsebujejo življenjski nauk, nasvet ali svarilo, zato v njih dobro vedno zmaga nad slabim, pravica nad krivico ter resnica nad lažjo.

 

Vir: Wikipedia


Seznam ljudskih pravljic

Različica strani: |